Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Duy trì tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại công ty
- Tổ chức đánh giá định kỳ khắc phục những thiếu sót về hệ thống những điểm không phù hợp, giám sát các hành động khắc phục phòng ngừa tại công ty

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan;
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng hệ thống quản trị chất lượng tại các công ty sản xuất;
- Thành thạo vi tính văn phòng;

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Purchasing Manager

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 14/08/2022

[BU2] Trưởng bộ phận bảo trì

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.