Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1.    Quản lý thực phẩm, hàng hóa trong Bếp

2.    Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách, định lượng và chất lượng món ăn

3.   Quản lý công việc bếp và Quản lý nhân sự nhân viên Nhà bếp

4.    Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

5.    Quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản được giao

6.    Các công việc khác

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

-  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Quản lý và điều hành được các hoạt động bếp ăn tập thể

- Xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, đủ lượng, chất và khoa học.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

- Kỹ năng quản lý và truyền đạt

- Trung thực, chịu khó

- Hoà nhã, vui vẻ, nhiệt tình

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.